Maskinpark

Wirtgen W50DC/W60ri

Vekt: 7500 kg Fresebredde: 500 eller 600 mm Fresedybde: Inntil 210 mm Fresespor: 80 mm bredt og 210 mm dypt
Maskintypene brukes til de fleste vanlige freseoppdrag der ny og gammel asfalt møtes, som fresing av felt, buttskjøter, leggekanter, fortanning, planfrese kuler o.l. Fresebredde er da 500mm eller 600mm, dybde inntil 210mm. Hjulgående maskiner med vekt på 7500 kg, evt. med massetransportband der det er ønskelig.På disse maskinene kan det monteres skjærehjul for kutting av asfalt. Fresesporet er 80mm bredt og 210 mm dypt. Effektivt ved legging av rør eller kabler, samt skjæring av dekke før graving. Vi har også fintannede fresetromler med avrundede kanter for demarkering og nedsenking av spor til veimerker. Vanlig bredde på disse er 350mm og 500mm.