Knusing av asfaltflak og asfaltmasse

Skjærehjul

Fjerning av oppmerking i vei

Trau og planfresing

Fjerning av fartsdumper

Gjennomfresing av vei

Fjerning av dekke innendørs

Fjerning av dekke på bruer

Justering mot kumlokk

Buttskjøt, Foto

Buttskjøt / fortanning / leggekant