Reparasjon felt, skade i veidekke

Reparasjon felt, skade i veidekke

Vanlige skader på norske veier. Lapping av hull med asfalt er en enkel løsning, men varer kun kort tid. Ujevne kanter og varierende dybde fører til at den nye massen ikke binder seg til gammel asfalt og man får ujevn veibane.

Ved å frese ut et lite felt med konstant dybde og rette kanter, vil man få et varig holdbar løsning og trafikkantene vil ikke merke skadene.

Se brosjyre